Home

    Jeste?my firm? handlow? z bran?y narz?dziowej, dzia?amy na rynku od 2003 roku.
Naszym nadrz?dnym celem jest kompleksowe zaopatrzenie w narz?dzia, sprz?t budowlany oraz okucia przedsi?biorstw budowlanych, warsztatów, rzemios?a, przemys?u, firm komunalnych oraz spó?dzielni mieszkaniowych.
Posiadamy w swoim sta?ym asortymencie ponad 2000 artyku?ów, na ?yczenie naszych Klientów ka?dy inny sprowadzimy w przeci?gu 24 - 48 godzin.
Jeste?my przedstawicielami oraz dystrybutorami wielu krajowych oraz zagranicznych producentów szeroko rozumianej bran?y technicznej.
Swoim Odbiorcom zapewniamy sprawdzony towar, dobre ceny, dla sta?ych Klientów rabaty oraz indywidualnie wynegocjowane warunki p?atno?ci.
Posiadamy w?asny transport, a tak?e korzystamy z us?ug firm kurierskich, dostarczaj?c towar w miejsce przeznaczenia.

    Zapraszamy do wspó?pracy

 

   Szczególnie polecamy si? ekipom cie?li szalunkowych, zbrojarzy, a tak?e grupom rusztowaniowym. Znajdziecie u nas profesjonalne narz?dzia wykonawcze stanów surowych w technologii ?elbetowej oraz szeroki wybór kluczy do rusztowa? typu "racza" w pe?nym asortymencie wielu renomowanych marek.

 

 

  
 
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDOWNICTWA I PRZEMYS?U